• Διεύθυνση: Κ. Μπακόλα, Αλιβέρι, ΤΚ 345 00
  • Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα — Παρασκευή: 7:00πμ – 15:00μμ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής – Έκδοση συμπληρωματικής Ανακοίνωσης για ΣΟΧ 1/2023